Domaransvarig i förening - ett utvecklingspaket

Domaransvarig är en viktig roll i alla föreningar för att rekrytera, utveckla och behålla domare som kan leda och döma våra fotbollsmatcher. I detta utvecklingspaket får ni som förening stöd för att utveckla er Domaransvarig och era domare i föreningen.

Arbetet sker i nära samverkan med och stöd av personal från förbundet. Arbetet utgår från den Handbok för domaransvariga som Domarutskottet har tagit fram.

Upplägg

 • Den person som utses som domaransvarig i föreningen skall vara verksam lokalt inom föreningen samt vara tillgänlig för uppföljning och kontakt. Som person har du endast möjlighet att ansvara för en förening.
 • En projektplanering skall lämnas in före första träffen där föreningen skriver ned sin plan för året gällande verksamhet inom ramen för projektet. 
 • Gemensam projektuppstart/utbildning och kick-off för domaransvariga i föreningarna i april.
 • Arbete lokalt i föreningen med stöd från DFF, april-september.
 • Gemensam utvärdering/uppföljning och sikte på 2024 för domaransvariga i föreningarna i september.
 • Gemensam avslutning i oktober. 

Ur innehållet

 • Rekrytering
 • Utbildning
 • Tillsättning till matcher
 • Trygg och säker matchmiljö
 • Coaching och stöd
 • Nätverk och erfarenhetsutbyte

Stöd till projektet
Tillgång till utvecklare från DFF. 
Ekonomiskt stöd 10.000kr/förening där utbetalning sker i slutet av september efter återrapportering av verksamheten. 

Ansökan
Ansökan om stöd till Domaransvarig och inskick av projektplanering skall vara Dalarnas FF tillhanda via nedanstående formulär senast 12 mars. Är planeringen inte klar vid ansökan i formuläret så kan den mailas till niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se senast 12 mars.

Kallelse
Kallelse till Kick-off skickas till anmälda föreningar efter ansökningstidens utgång.

Frågor/upplysningar
Skickas till

 eller

Välkommen med er ansökan!
Dalarnas Fotbollförbund
Domarutskottet

Datum och tid
2023-05-08, 17:00 - 2023-05-08, 19:00
Sista anmälningsdag 2023-05-07
Platser
24
Arrangör
Dalarnas Fotbollförbund
 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede