Domaransvarig i förening - ett utvecklingspaket

Domaransvarig är en viktig roll i alla föreningar för att rekrytera, utveckla och behålla domare som kan leda och döma vår fotbollsmatcher. I detta utvecklingspaket får ni som förening stöd för att utveckla er Domaransvarig och era domare i föreningen.

Arbetet sker i nära samverkan med och stöd av personal från förbundet. Arbetet utgår från den Handbok för domaransvariga som Domarutskottet har tagit fram.

Upplägg

 • Gemensam Kick-off/utbildning för domaransvariga i föreningarna i april.
 • Arbete lokalt i föreningen med stöd från DFF, maj-september
 • Gemensam utvärdering/uppföljning och sikte på 2023 för domaransvariga i föreningarna i september.

Ur innehållet

 • Rekrytering
 • Utbildning
 • Tillsättning till matcher
 • Trygg och säker matchmiljö
 • Coaching och stöd
 • Nätverk och erfarenhetsutbyte

Projektstöd
Tillgång till utvecklare från DFF
Ekonimskt stöd 10.000 kr/förening

Ansökan
Ansökan om stöd till Domaransvarig skall vara tillhanda Dalarnas FF via nedanstående formulär senast 17 april.

Kallelse
Kallelse till Kick-off skickas till anmälda föreningar efter ansökningstidens utgång.

Frågor/upplysningar
Mats Åkesson, tjänsteman, 023-454 73, mats.akesson@dalaidrotten.se

Välkommen med er ansökan!
Dalarnas Fotbollförbund
Domarutskottet

Ansökan Domaransvarig i förening

Villkor
 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs