Domaransvarig i förening - ett utvecklingspaket 2024

Domaransvarig är en viktig roll i alla föreningar för att rekrytera, utveckla och behålla domare som kan leda och döma våra fotbollsmatcher. I detta utvecklingspaket får ni som förening stöd för att utveckla er Domaransvarig och era domare i föreningen.

Arbetet sker i nära samverkan med och stöd av personal från förbundet. Arbetet utgår från den Handbok för domaransvariga som Domarutskottet har tagit fram.

Upplägg

 • Informationsträff den 15:e februari. (Digitalt, anmälan till träffen sker längre ned på sidan)
 • Gemensam projektuppstart/utbildning och kick-off för domarnasvariga i föreningarna 10 april i Falun.
 • Arbete lokalt i föreningen med stöd från DFF, april-september.
 • Gemensam utvärdering/uppföljning och sikte på 2025 för domaransvariga i föreningarna i september.
 • Gemensam avslutning i oktober i samband med antigen en IK Brage match eller Leksands IF hockey.

Krav som SKALL uppfyllas

 • Samtliga Ungdomsmatcher skall domartillsättas av föreningen i Fogis
 • Den person som utses som domaransvarig i föreningen skall vara verksam lokalt inom föreningen samt vara tillgänlig för uppföljning och kontakt. Som person har du endast möjlighet att ansvara för en förening.
 • En projektplanering skall lämnas in före första träffen i april (i samband med ansökan senast 7 mars) där föreningen skriver ned sin plan för året gällande verksamhet inom ramen för projektet. 
 • Domaransvarig skall vara rätt person och kunna medverka på samtliga träffar och vara anträffbar då DFF meddelar datum i god tid!
 • Domaransvarig skall rekrytera domare om föreningen saknar dessa.
 • Domaransvarig skall ha kontroll på anmälningar till kurser. Domare som föreningen betalar ska klubben ha vetskap om ifall föreningen blir kontaktad av Dalarnas FF för kontroll.
 •  

Ur innehållet

 • Rekrytering
 • Utbildning
 • Tillsättning till matcher
 • Trygg och säker matchmiljö
 • Coaching och stöd
 • Nätverk och erfarenhetsutbyte

Stöd till projektet
Tillgång till utvecklare från DFF. 
Ekonomiskt stöd 8.000kr/förening där utbetalning sker i slutet av september efter återrapportering av verksamheten som ska DFF vara tillhandahållen 27 september 2024.  

OBS! Om någon av de kraven som ställs på domaransvrig inte fullföljs uteblir utbetalningen.

Ansökan
Ansökan om stöd till Domaransvarig och inskick av projektplanering skall vara Dalarnas FF tillhanda via nedanstående formulär senast 7 mars. Är planeringen inte klar vid ansökan i formuläret så kan den mailas till niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se senast 7 mars.  

Kallelse
Kallelse till Kick-off skickas till anmälda föreningar efter ansökningstidens utgång.

Frågor/upplysningar
Skickas till

 eller

Välkommen med er ansökan!
Dalarnas Fotbollförbund
Domarutskottet

Datum och tid
2024-02-15, 18:00 - 2024-02-15, 20:00
Sista anmälningsdag 2024-02-14
Platser
25
Arrangör
Dalarnas Fotbollförbund

Ansökan Domaransvarig i förening

Ingen fil vald
Villkor