Domarutskottet

Domarutskottet består av 9 förtroendevalda personer med olika koppling i Dalafotbollen. Vill du komma i kontakt med kommittén letar du upp den person du vill kontakta nedan

Intervju med elitdomarna Glenn och Laura

Hur är det att vara domare